Minimalist Blogger Templates from GalleryBloggerTemplates.com. Optimized for your blog. Free to download and use.

Praca z dziećmi jest pracą wymagającą wiele wysiłku. Nie jedynie trzeba ukończyć odpowiednie studia.Konieczne jest takżerównież odbycie stosownych praktyk w tym kierunku. Dopiero one razem uprawniają młodego nauczyciela do tego, ażeby mógł on pracować z dziećmi. Jeszcze do niedawna tacy zaczynający nauczyciele musieli przygotowywać konspekt lekcji na każde zajęcia, jakie mieli w planie na konkretny dzień. Dzisiaj już nie muszą oni przygotowywać ichniejszym na tak masową skalę. Zdarza się natomiast, że zaczynający nauczyciel wspiera się konspektami, bo ułatwiają mu one pracę i podział czasu na lekcji. W takich konspektach nie tylko brało się pod uwagę kolejne etapy pracy z dziećmi. W nich wnikliwie zawierano informacje o tym, co w danym momencie zajęć robi nauczyciel i uczniowie. Na właściwie każde pytanie uwzględniano dokładnie określone odpowiedzi. Konspekty lekcji uwzględniały też to, jakie pomoce dydaktyczne na konkretnych zajęciach zostaną wykorzystane. Ich przygotowanie było naprawdę pracochłonne i zajmowało młodym nauczycielom dużo czasu. Tym bardziej, że kiedyś opracowywano je dla faktycznie wszystkich prowadzonych zajęć, nie robiło różnicy czy był to wf czy zajęcia wyrównawcze. Konspekt był potrzebny. Teraz kiedy z tego się zrezygnowało, nauczyciele posiadają więcej czasu na to, aby z dużą dokładnością przygotować się do lekcji albo wymyślać sposoby, ażeby zostały one dla dzieci atrakcyjne. Mogą pracować nad metodami i technikami nauczania. Zaangażowanie nauczyciela gdyż bardzo widocznie przekłada się na to, jakie efekty w nauce osiągają jego uczniowie.
Polecam: edukacji wczesnoszkolnej .

Pin It

0 komentarze:

Prześlij komentarz