Minimalist Blogger Templates from GalleryBloggerTemplates.com. Optimized for your blog. Free to download and use.

Transformatory olejowe są urządzeniami, które służą do przenoszenia energii elektrycznej z jednego obwodu elektrycznego do drugiego, zachowując prócz tego pierwotną częstotliwość prądu. Zbudowane są one z dwóch (albo dosłownie większej ilości) cewek, nazywanych uzwojeniami, które są nawinięte na wspólny rdzeń magnetyczny. Między uzwojeniami nie ma połączenia elektrycznego, a energia jest przekazywana przez pole magnetyczne. Dzięki takiej konstrukcji możliwe jest przekazywanie i dystrybucja energii elektrycznej z jednofazowych albo trójfazowych sieci rozdzielczych wysokiego napięcia do sieci rozdzielczych niskiego napięcia. W bardzo wielu sytuacjach są one stosowane do zasilania małych urządzeń przemysłowych, na obszarach oddalonych od dużych miast.

Najlepsze transformatory olejowe posiadają konstrukcję hermetyzowaną, z poduszką powietrzną nad olejem. Dzięki temu bardzo ograniczona, a właściwie zupełnie wyeliminowana jest sposobność przeniknięcia wilgoci do wnętrza transformatora. O ile zamawiamy taki transformator bezpośrednio i producenta, to warto dowiedzieć się, jakim testom i procesom był poddawany, ażeby mieć gwarancję w jaki sposób najdłuższej bezawaryjnej eksploatacji. Bardzo efektywne jest poddanie ichniejszym procesom próżniowym oraz dodatkowo przeprowadzenie prób udarowych napięciem piorunowym.

Istotnym jest, ażeby dosłownie podczas eksploatacji nie zapominać o regularnym kontroli stanu urządzeń. Transformatory olejowe powinny być poddawane przeglądom średnio raz na 12 miesięcy. Powinny być one zlecone wyspecjalizowanym firmom i obejmować takie czynności, jak sprawdzenie stanu zewnętrznego transformatora, oczyszczenie uzwojeń, wyczyszczenie wszystkich izolatorów i powierzchni izolujących, sprawdzenie funkcjonowania układu testom temperatury, wykonanie wszelakiego rodzaju pomiarów (rezystancji izolacji, uzwojeń transformatora, uziemienia transformatora) oraz dodatkowo koniecznie sprawdzenie wskazań olejowskazów. Częstotliwość przeglądów powinna ulec zwiększeniu, jeśli urządzenia pracują w środowiskach silnie zanieczyszczonych dymami przemysłowymi lub gdy poddawane są one drganiom.

Pin It

0 komentarze:

Prześlij komentarz